ایشانچ

پلتفورم مدیریت کسب و کار
به بزرگترین پلتفورم مدیریت کسب و کار در افغانستان خوش آمدید.

شما می توانید با استفاده از این پلتفورم، خرید و فروش، درآمد و مصارف، و موجودی اموال خود را محاسبه و مدیریت کنید.


جهت کسب اطلاعات و یا صحبت با دفتر ایشانچ، به شماره واتسپ زیر پیام بگذارید:
0789266844